Weryfikacja ubezpieczenia OC sprawcy kolizji drogowej

Podczas kolizji drogowej należy sprawdzić, czy sprawca ma wykupioną polisę ubezpieczenia OC. Jest to obowiązek każdego kierowcy, ale musimy poznać jego dane oraz numer polisy. W przeciwnym razie możemy mieć kłopoty podczas likwidacji szkody, bo występujemy o to do firmy ubezpieczeniowej sprawcy. Gdzie szukać informacji o polisie?

Skutki kolizji drogowej

Na początek należy przypomnieć, że dane ubezpieczenia OC sprawcy musimy uzyskać w przypadku sporządzania oświadczenia po kolizji drogowej. Nie jest to możliwe przy wypadku, gdy uszkodzone są nie tylko auta, lecz także poszkodowani są ludzie. Jeśli sprawca kolizji zaproponuje zawarcie porozumienia, oznacza to, że uznaje swoją winę spowodowania zdarzenia. Samochód powinien posiadać ważne ubezpieczenie OC, niestety nie jest to regułą. Polisa mogła nie zostać opłacona w całości, na przykład właściciel auta mógł spóźnić się z terminem płatności. Ma to szczególne znaczenie, gdy składka ubezpieczeniowa płacona jest w ratach.

Ważna polisa ubezpieczeniowa

W powyższych sytuacjach warto sprawdzić, czy numer polisy jest prawidłowy i czy ubezpieczenie jest ważne w dniu kolizji drogowej. Można to zrobić za pomocą systemu UFG, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jest to możliwe telefonicznie lub przez Internet. Wystarczy mieć numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu. Jeżeli jesteśmy sprawcą kolizji, należy podać wszystkie dane poszkodowanemu.

W takiej sytuacji możemy mieć jednak wątpliwości, czy system nie ujawni zbyt dużej ilości naszych danych. Na szczęście nie musimy się o to martwić. Poszkodowany uzyska tylko informację o numerze polisy, marce samochodu oraz nazwie firmy ubezpieczeniowej. Nie są ujawniane w ten sposób żadne dane osobowe, a jednocześnie są to informacje wystarczające do rozpoczęcia procesu likwidacji szkody.

Centralna ewidencja pojazdów

Ubezpieczenie OC sprawcy można zweryfikować także w bazie CEPIK, czyli w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Jest ona dostępna w Internecie i tu również musimy mieć informacje z dowodu rejestracyjnego samochodu. Potrzebujemy numer rejestracyjny, datę pierwszej rejestracji oraz numer identyfikacyjny VIN. W tym przypadku nie znajdziemy numeru polisy ani nazwy ubezpieczyciela. Dowiemy się za to, czy polisa jest ważna. Dzięki temu mamy pewność, że auto jest ubezpieczone i zgłaszając szkodę, uzyskamy odszkodowanie.

W ten sam sposób możemy sprawdzić ubezpieczenie OC samochodu, który planujemy kupić. Zdarza się, że sprzedawcy nie przyznają się do braku polisy, bo to zniechęca do zakupu potencjalnych klientów. Należy pamiętać, że jeśli zdecyduje się na nabycie takiego auta, tego samego dnia musimy wykupić polisę OC w firmie ubezpieczeniowej. W przeciwnym razie będzie nam grozić kara nakładana przez UFG.

 

 

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawy kolizji drogowej

Każde auto zarejestrowane w naszym kraju musi posiadać ważną polisę ubezpieczenia OC. Jeśli wystąpi kolizja lub wypadek drogowy, firma ubezpieczeniowa ma obowiązek wypłacić odszkodowanie osobom poszkodowanym. Kwota tego świadczenia zależy od rozmiaru szkód oraz rodzaju zawartej umowy ubezpieczeniowej.

Suma ubezpieczenia

Ubezpieczyciel w ramach umowy OC odpowiada za szkody do tak zwanej sumy ubezpieczenia. Jest to maksymalna wysokość odszkodowania ustalona w umowie ubezpieczenia. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych określa jeszcze sumę gwarancyjną, czyli największą kwotę możliwą do zastosowania przez firmę ubezpieczeniową. Aktualnie w przypadku szkód osobowych wynosi to ponad 5 milionów euro oraz około 1 miliona euro, jeśli sprawa dotyczy szkód na mieniu. Kwoty te są podane w odniesieniu do jednego zdarzenia i nie ma znaczenia ilość osób poszkodowanych.

Wysokość odszkodowania

Oczywiście nie oznacza to, że w przypadku wystąpienia szkody otrzymamy tak wysoką kwotę na swoje konto bankowe. Wszystko zależy od stopnia uszkodzeń, a także wybranego wariantu umowy. Środki są wypłacane na podstawie wniosku poszkodowanego z ubezpieczenia OC sprawcy – Super Polisa zdarzenia. Do obliczenia należnej kwoty ubezpieczyciele wykorzystują metodą kosztorysową. Po zgłoszeniu szkody, jej rozmiar określa rzeczoznawca, a następnie ustalana jest kwota, która powinna wystarczyć na pokrycie kosztów naprawy samochodu.

Odwołanie od wyceny

Proponowana kwota przez ubezpieczyciela nie zawsze jest jednak adekwatna do uszkodzeń. Ubezpieczyciele często oceniają stan auta na podstawie zdjęć, poza tym wycena naprawy może być różna w przypadku mniej popularnych marek pojazdów. Dlatego propozycji ubezpieczyciela nie musimy akceptować. Jest to najszybszy sposób na likwidację szkody, ale jeśli w naszej ocenie nie wystarczy na pokrycie strat, do ubezpieczyciela należy złożyć odwołanie. Do wniosku warto dołączyć kosztorys przygotowany przez warsztat samochodowy, co powinno spowodować korektę kwoty ocenianej przez firmę ubezpieczeniową.

Wariant bezgotówkowy

Korzystając z OC sprawcy, możemy również zlikwidować szkodę w sposób bezgotówkowy. W tej sytuacji ubezpieczyciel przekazuje kwotę odszkodowania bezpośrednio do warsztatu wykonującego naprawę. Nie musi nas wtedy interesować konkretna kwota usługi. Ważne, że samochód zostanie naprawiony, a my nie zostaniemy obarczeni żadnymi dodatkowymi kosztami. Jest to wygodne rozwiązanie, pod warunkiem, że warsztat nie stwierdzi zbyt niskiego wyliczenia kosztów. Wtedy trzeba skontaktować się z firmą ubezpieczeniową z prośbą o weryfikację kosztorysu. W praktyce bardzo dużo zależy od rodzaju uszkodzeń oraz niezbędnych do wymiany podzespołów.

Likwidacja odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy jest koniecznością, jeśli dojdzie do kolizji na drodze. Podczas przygotowywania dokumentów trzeba zwrócić uwagę, aby ubezpieczyciel uwzględnił określony poziom uszkodzeń oraz jakość wymienianych części. Dzięki temu szybko przywrócimy nasze auto do stanu sprzed wypadku.

 

Najszybszy sposób na uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy kolizji drogowej

Wypadek na drodze to sytuacja, w której nie chce znaleźć się żaden kierowca. Życie jest jednak nieprzewidywalne. Jeśli zostaniemy poszkodowani w zdarzeniu drogowym, trzeba podjąć kroki w celu uzyskania odszkodowania. W przeciwnym razie możemy mieć problem z naprawą naszego auta. Środki wypłaci firma ubezpieczeniowa z OC sprawcy. Jak najlepiej przeprowadzić całą sprawę?

Rodzaj zdarzenia drogowego

Wszystko zaczyna się na miejscu zdarzenia. Sprawca powinien udostępnić nam swoje dane oraz numer polisy ubezpieczeniowej. Na tej podstawie ubezpieczyciel zarejestruje szkodę i wypłaci nam odszkodowanie potrzebne do naprawy samochodu. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że czasem potrzebna jest pomoc Policji. Jest to konieczne, gdy w zdarzeniu obrażenia ponieśli ludzie i w takich sytuacjach mamy do czynienia z wypadkiem drogowym. Jeśli natomiast uszkodzone zostały tylko auta, jest to kolizja i możemy porozumieć się samodzielnie ze sprawcą zdarzenia.

Oświadczenie sprawcy kolizji

W kolizji samochody mogą zostać uszkodzone w różny sposób. Niezależnie od stopnia zniszczeń, należy sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Jest to dokument, który może być wypisany ręcznie, ale musi zawierać szereg konkretnych informacji. Pierwsza grupa to dane kierowców, a więc ich imiona, nazwiska, adresy zameldowania i zamieszkania. Dalej potrzebne są numery i serie prawa jazdy oraz informacje o samochodach biorących udział w zdarzeniu. Musimy wpisać marki, modele, roczniki oraz numery rejestracyjne. Najlepiej dodać też numery VIN, aby w razie wątpliwości można było szybko zidentyfikować auta. Dane muszą być zgodne z zapisami w dowodzie rejestracyjnym, a jeżeli samochód ma kilku współwłaścicieli, trzeba podać dane tych osób.

Dokładne dane i opis zdarzenia


Oświadczenie musi dalej zawierać opis przebiegu kolizji, w tak szczegółowy sposób, aby jasne było, kto jest sprawcą zdarzenia. Można także dodać rysunek pozwalający łatwiej ocenić sytuację. Dokładny opis jest istotny, bo ubezpieczyciel może mieć pytania lub wątpliwości związane z kolizją i brak precyzji opóźni wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy. Trzeba podać też numer polisy ubezpieczeniowej sprawcy oraz nazwę ubezpieczyciela. Pamiętajmy, że oświadczenie kolizji wypisują obie strony biorące udział w zdarzeniu. Dlatego dokument musi być opatrzony podpisami obu kierowców, jak również obie strony powinny zadbać o to, aby sporządzić go w poprawny sposób. W Internecie można znaleźć wzory oświadczeń, ale nie jest konieczne ich stosowanie.

Z gotowym dokumentem poszkodowany musi zgłosić się do ubezpieczyciela. Na tej podstawie firma zarejestruje szkodę i przystąpi do jej likwidacji. Wszystko odbywa się na podstawie ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia, dlatego traci on ewentualne zniżki. Sposób ich odzyskania jest tylko jeden, należy nie powodować szkód w kolejnych latach korzystania z ubezpieczenia.