Najszybszy sposób na uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy kolizji drogowej

Wypadek na drodze to sytuacja, w której nie chce znaleźć się żaden kierowca. Życie jest jednak nieprzewidywalne. Jeśli zostaniemy poszkodowani w zdarzeniu drogowym, trzeba podjąć kroki w celu uzyskania odszkodowania. W przeciwnym razie możemy mieć problem z naprawą naszego auta. Środki wypłaci firma ubezpieczeniowa z OC sprawcy. Jak najlepiej przeprowadzić całą sprawę?

Rodzaj zdarzenia drogowego

Wszystko zaczyna się na miejscu zdarzenia. Sprawca powinien udostępnić nam swoje dane oraz numer polisy ubezpieczeniowej. Na tej podstawie ubezpieczyciel zarejestruje szkodę i wypłaci nam odszkodowanie potrzebne do naprawy samochodu. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że czasem potrzebna jest pomoc Policji. Jest to konieczne, gdy w zdarzeniu obrażenia ponieśli ludzie i w takich sytuacjach mamy do czynienia z wypadkiem drogowym. Jeśli natomiast uszkodzone zostały tylko auta, jest to kolizja i możemy porozumieć się samodzielnie ze sprawcą zdarzenia.

Oświadczenie sprawcy kolizji

W kolizji samochody mogą zostać uszkodzone w różny sposób. Niezależnie od stopnia zniszczeń, należy sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Jest to dokument, który może być wypisany ręcznie, ale musi zawierać szereg konkretnych informacji. Pierwsza grupa to dane kierowców, a więc ich imiona, nazwiska, adresy zameldowania i zamieszkania. Dalej potrzebne są numery i serie prawa jazdy oraz informacje o samochodach biorących udział w zdarzeniu. Musimy wpisać marki, modele, roczniki oraz numery rejestracyjne. Najlepiej dodać też numery VIN, aby w razie wątpliwości można było szybko zidentyfikować auta. Dane muszą być zgodne z zapisami w dowodzie rejestracyjnym, a jeżeli samochód ma kilku współwłaścicieli, trzeba podać dane tych osób.

Dokładne dane i opis zdarzenia


Oświadczenie musi dalej zawierać opis przebiegu kolizji, w tak szczegółowy sposób, aby jasne było, kto jest sprawcą zdarzenia. Można także dodać rysunek pozwalający łatwiej ocenić sytuację. Dokładny opis jest istotny, bo ubezpieczyciel może mieć pytania lub wątpliwości związane z kolizją i brak precyzji opóźni wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy. Trzeba podać też numer polisy ubezpieczeniowej sprawcy oraz nazwę ubezpieczyciela. Pamiętajmy, że oświadczenie kolizji wypisują obie strony biorące udział w zdarzeniu. Dlatego dokument musi być opatrzony podpisami obu kierowców, jak również obie strony powinny zadbać o to, aby sporządzić go w poprawny sposób. W Internecie można znaleźć wzory oświadczeń, ale nie jest konieczne ich stosowanie.

Z gotowym dokumentem poszkodowany musi zgłosić się do ubezpieczyciela. Na tej podstawie firma zarejestruje szkodę i przystąpi do jej likwidacji. Wszystko odbywa się na podstawie ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia, dlatego traci on ewentualne zniżki. Sposób ich odzyskania jest tylko jeden, należy nie powodować szkód w kolejnych latach korzystania z ubezpieczenia.