Odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawy kolizji drogowej

Każde auto zarejestrowane w naszym kraju musi posiadać ważną polisę ubezpieczenia OC. Jeśli wystąpi kolizja lub wypadek drogowy, firma ubezpieczeniowa ma obowiązek wypłacić odszkodowanie osobom poszkodowanym. Kwota tego świadczenia zależy od rozmiaru szkód oraz rodzaju zawartej umowy ubezpieczeniowej.

Suma ubezpieczenia

Ubezpieczyciel w ramach umowy OC odpowiada za szkody do tak zwanej sumy ubezpieczenia. Jest to maksymalna wysokość odszkodowania ustalona w umowie ubezpieczenia. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych określa jeszcze sumę gwarancyjną, czyli największą kwotę możliwą do zastosowania przez firmę ubezpieczeniową. Aktualnie w przypadku szkód osobowych wynosi to ponad 5 milionów euro oraz około 1 miliona euro, jeśli sprawa dotyczy szkód na mieniu. Kwoty te są podane w odniesieniu do jednego zdarzenia i nie ma znaczenia ilość osób poszkodowanych.

Wysokość odszkodowania

Oczywiście nie oznacza to, że w przypadku wystąpienia szkody otrzymamy tak wysoką kwotę na swoje konto bankowe. Wszystko zależy od stopnia uszkodzeń, a także wybranego wariantu umowy. Środki są wypłacane na podstawie wniosku poszkodowanego z ubezpieczenia OC sprawcy – Super Polisa zdarzenia. Do obliczenia należnej kwoty ubezpieczyciele wykorzystują metodą kosztorysową. Po zgłoszeniu szkody, jej rozmiar określa rzeczoznawca, a następnie ustalana jest kwota, która powinna wystarczyć na pokrycie kosztów naprawy samochodu.

Odwołanie od wyceny

Proponowana kwota przez ubezpieczyciela nie zawsze jest jednak adekwatna do uszkodzeń. Ubezpieczyciele często oceniają stan auta na podstawie zdjęć, poza tym wycena naprawy może być różna w przypadku mniej popularnych marek pojazdów. Dlatego propozycji ubezpieczyciela nie musimy akceptować. Jest to najszybszy sposób na likwidację szkody, ale jeśli w naszej ocenie nie wystarczy na pokrycie strat, do ubezpieczyciela należy złożyć odwołanie. Do wniosku warto dołączyć kosztorys przygotowany przez warsztat samochodowy, co powinno spowodować korektę kwoty ocenianej przez firmę ubezpieczeniową.

Wariant bezgotówkowy

Korzystając z OC sprawcy, możemy również zlikwidować szkodę w sposób bezgotówkowy. W tej sytuacji ubezpieczyciel przekazuje kwotę odszkodowania bezpośrednio do warsztatu wykonującego naprawę. Nie musi nas wtedy interesować konkretna kwota usługi. Ważne, że samochód zostanie naprawiony, a my nie zostaniemy obarczeni żadnymi dodatkowymi kosztami. Jest to wygodne rozwiązanie, pod warunkiem, że warsztat nie stwierdzi zbyt niskiego wyliczenia kosztów. Wtedy trzeba skontaktować się z firmą ubezpieczeniową z prośbą o weryfikację kosztorysu. W praktyce bardzo dużo zależy od rodzaju uszkodzeń oraz niezbędnych do wymiany podzespołów.

Likwidacja odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy jest koniecznością, jeśli dojdzie do kolizji na drodze. Podczas przygotowywania dokumentów trzeba zwrócić uwagę, aby ubezpieczyciel uwzględnił określony poziom uszkodzeń oraz jakość wymienianych części. Dzięki temu szybko przywrócimy nasze auto do stanu sprzed wypadku.